100 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Ücretsiz! 

Sepetiniz
0

KVKK

MSC GIDA ÜRÜNLERİ İNŞAAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET

ANONİM ŞİRKETİ AYDINLATMA METNİ

Son Güncelleme Tarihi: Click or tap to enter a date.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

MSC Gıda Ürünleri İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“MSC Gıda” veya “Şirket”) tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, MSC Gıda’nın koruması altındadır. Kişisel veriler, MSC Gıda tarafından işbu Aydınlatma Metni kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemeleri ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin sair mevzuatı uygun olarak işlenmektedir.

KVKK uyarınca kişisel veriler, kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Şirket tarafından işlenen kişisel verileriniz, bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemi, hukuki sebebi ve söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız aşağıda yer almaktadır. 

 WEB SİTESİ KULLANICILARI (ÇEVRİMİÇİ ZİYARETÇİ)

A.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz halinde; IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, çerez bilgilerine yönelik kişisel verileriniz işlenebilecektir

A.II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaret etmeniz halinde aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir;

İnternet sitemize erişimizin sağlanabilmesi,

5651 Sayılı Kanun’dan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması, şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,

Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi.

A.III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Politika’nın A.II. başlığı altında yer alan amaçlarla; ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde adli makamlar veya kolluk kuvvetleriyle ve sunulan hizmet kapsamında zorunlu olduğu ölçüde tedarikçi ve tedarikçi çalışanlarıyla paylaşılabilecektir.

A.IV. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz internet sitemizi ziyaret etmeniz sırasında elektronik mecralardan yukarıda yer verilen amaç dahilinde Kanun’un 5 ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

MSC Gıda’nın tabi olduğu mevzuatta öngörülmüş olması, 

MSC Gıda’nın hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, MSC Gıda’nın meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.

MÜŞTERİLERİMİZ/ POTANSİYEL MÜŞTERİLERİMİZ

B.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

İnternet sitemizden alışveriş yapmanız halinde aşağıdaki kişisel verileriniz işlenebilecektir;

Kimlik Bilgileri: Ad, soyad, 

İletişim Bilgileri: Telefon no, e-posta adresi, adres,

İşlem Güvenliği Bilgileriniz: IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, 

Müşteri İşlem Bilgileriniz: Sipariş ve talep bilgisi, çağrı merkezi kayıtları, fatura bilgileri,

Pazarlama Bilgileriniz: Alışveriş geçmişi bilgileri, çerez kayıtları.

B.II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, internet sitemize giriş yapmanız, ya da sitemiz üzerinden alışveriş yapmanız halinde aşağıdaki amaçlarla işlenebilecektir;

Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Türk Borçlar Kanunu gibi mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

Teslimat süreçlerinin yürütülmesi,

Ürünlerimizin satış süreçlerinin yürütülmesi,

Ürünlerimize yönelik satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

Ürünlerimize yönelik tanıtım, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi,

Sizler tarafından iletilen talep, öneri ve şikayetlerin takibi,

Memnuniyetinize yönelik aktivitelerin yürütülmesi.

B.III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Politika’nın B.II. başlığı altında yer alan amaçlarla; hizmet aldığımız tedarikçilerle ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde adli makamlar veya kolluk kuvvetleri ile paylaşılabilecektir.

B.IV. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz internet sitemizden ürün siparişi vermeniz sırasında teslimat ve ödeme sayfalarında bizzat tarafınızca paylaşılan bilgiler yoluyla elektronik mecralardan yukarıda yer verilen amaçlar dahilinde Kanun’un 5 ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

Açık rızanızın bulunması, 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,

MSC Gıda’nın tabi olduğu mevzuatta öngörülmüş olması, 

MSC Gıda’nın hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, MSC Gıda’nın meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.

FİZİKSEL ZİYARETÇİLER 

C.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR? 

MSC Gıda yerleşkesini ziyaret etmeniz halinde aşağıdaki kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

Kimlik Bilgileriniz: Ad soyad, TCKN,

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini: Ziyaretçi giriş çıkış kayıt bilgileri, CCTV,

İşlem Güvenliği Bilgileriniz: IP adresi bilgileri, log kayıtları.

C.II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, MSC Gıda yerleşkesini ziyaret etmeniz halinde ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir;

Mekân güvenliğinin sağlanması

Kapı geçiş raporu tutulması,

Binaya gelen kişilerin güvenlik taramalarının gerçekleştirilmesi,

Suç ya da hukuka aykırılık durumunda kolluk kuvvetine haber verilmesi,

Misafir kablosuz internet ağının sağlanması.

C.III. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında C.II. başlığı altında yer alan amaçlarla; ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya kolluk kuvvetleri ile paylaşılabilecektir.

C.IV. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, MSC Gıda yerleşkesini ziyaret etmeniz halinde sizlerden; fiziki, yazılı, sözlü ya da CCTV kamerası aracılığıyla yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde KVKK’nın 5. ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

MSC Gıda’nın tabi olduğu mevzuatta öngörülmüş olması,

Fiili imkânsızlık halleri ortaya çıkması durumunda, rızanızı açıklayamayacak durumda bulunmanız veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

MSC Gıda’nın hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Bu Politika’nın “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Şirketimize başvurarak,

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle Balmumcu Mah. Barbaros Bulv. Morbasan Sok. Koza İş Merkezi C Blok No:14 Balmumcu/İstanbul adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, mscgidaas@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine, güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da tarafınızca şirketimize daha önce bildirilen ve tarafımızca teyit edilmiş olan şirket sistemimizdeki elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@mixmey.com  elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

POLİTİKA HAKKINDA

Bu Politika MSC Gıda tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. MSC Gıda, bu Politika’da, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. MSC Gıda tarafından yapılacak değişiklikler, Politika’nın www.mixmey.com adresinde yayımlanmasıyla birlikte geçerlilik kazanır.